Як в Україні нараховується пенсія військовим – всі нюанси

Як в Україні нараховується пенсія військовим - всі нюанси | INFBusiness

В Україні зараз понад 540 тисяч військових пенсіонерів. Максимальний розмір виплат не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У цьому році це 20 930 гривень на місяць.

Як розповіли Фактам ICTV у Пенсійному фонді України, є три основні види пенсійного забезпечення військовослужбовців.Зокрема, за вислугу років, за інвалідністю та в разі втрати годувальника.

Пенсія за вислугу років призначається за наявності на день звільнення зі служби необхідної календарної вислуги років (вислуга, порахована без пільгового обчислення служби). Якщо таке звільнення відбувається у період, починаючи з 1 жовтня 2020 року, необхідна календарна вислуга становитиме 25 років. Крім того, пенсії за вислугу років призначаються особам, які звільнились зі служби після досягнення 45-річного віку, за наявності в них 25 років страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років і 6 місяців становить служба. Розміри пенсій за вислугу років. Тим, хто має вислугу 20 років і більше:

 • за 20 років – 50% відповідних сум грошового забезпечення,
 • звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, а також зі служби в поліції на підставі пунктів 2 та 3 частини 1 статті 77 Закону “Про Національну поліцію” та зі Служби судової охорони за віком чи через хворобу – 55%,
 • за кожний рік вислуги понад 20 років – 3% додатково від грошового забезпечення.

Особам зі страховим стажем 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить служба – 50% відповідних сум грошового забезпечення. Також передбачено додатково 1% за кожний повний рік стажу понад 25 років. Максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення. Особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 – 100%, до категорії 2 – 95%.

Пенсії з інвалідності призначаються, якщо інвалідність настала у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, і особа у цей період не вчинила злочину проти миру та людства. Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності. Розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни:

 • І група – 100%,
 • ІІ група – 80%,
 • ІІІ група – 60% грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю:

 • І група – 70%,
 • ІІ група – 60%,
 • ІІІ група – 40% грошового забезпечення.

Мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок війни з-поміж військових і матросів строкової служби I групи – у розмірі 120%, II групи – 110%, III групи – 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімалка іншим особам з інвалідністю з-поміж військових і матросів строкової служби I групи – у розмірі 110%, II групи – 105%, III групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімальна пенсія з інвалідності особам з інвалідністю:

 • з-поміж єфрейторів (старших військових) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби встановлюються у розмірі 110%,
 • з-поміж прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і Державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Нацполіції, Служби судової охорони, НАБУ – 120%,
 • з-поміж осіб офіцерського складу та начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і Державної пожежної охорони, осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з-поміж військових і матросів строкової служби.

З минулого року з урахуванням змін до законодавства мінімальні розміри пенсій зазначеної категорії пенсіонерів зросли. Наразі вони становлять:

 • для осіб з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, військових і матросів строкової служби I групи – 5 025 гривень, II групи – 4 610 гривень, III групи – 4 396 гривень,
 • інших осіб з інвалідністю з-поміж рекрутів, військових і матросів строкової служби I групи – 4 605 гривень, II групи – 4 396 гривень, III групи – 4 186 гривень,
 • осіб з інвалідністю з-поміж старших військових, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби – 110% відповідних мінімальних розмірів пенсій,
 • з-поміж військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і Державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони, НАБУ – 120%,
 • з-поміж осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Нацполіції, Служби судової охорони – 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з-поміж рекрутів, військових і матросів строкової служби.

Пенсія у разі втрати годувальника. На такі виплати мають право:

 • члени сім’ї померлого (загиблого) військовослужбовця за умови, що годувальник помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби,
 • родини пенсіонерів з-поміж цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом – якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Згідно зі змінами до закону, з минулого року розширили коло осіб, які мають право на призначення пенсії у разі втрати годувальника, та збільшено їх розміри. Зокрема, право на призначення пенсії у разі втрати годувальника надане:

 • батькам та дружині (чоловіку), якщо вони не взяли повторний шлюб, осіб, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією рф,
 • батькам та дружині (чоловікові), якщо вони не взяли повторний шлюб, осіб зазначених в пункті “в” статті 30 закону, не раніш як за 5 років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною першою статті 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (незалежно від тривалості страхового стажу), або якщо вони мають право на: 1) пенсію незалежно від віку, 2) на дострокову пенсію за віком, 3) пенсію за віком на пільгових умовах, 4) пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, 5) або є особами з інвалідністю.

Крім того, з 2 квітня до непрацездатних членів сім’ї, які мають право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, віднесено батьків та дружину (чоловіка), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною 1 статті 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (незалежно від тривалості страхового стажу), або є особами з інвалідністю. Розміри пенсій у разі втрати годувальника становлять:

 • Батькам/одному з батьків, дружині/чоловікові – 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Розмір встановлюється незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї.
 • Іншому непрацездатному члену сім’ї загиблого (померлого) годувальника – 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Такий розмір встановлюється, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї, незалежно від призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині/чоловікові.
 • Двом та більше непрацездатним членам сім’ї загиблого (померлого) годувальника – по 50% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Вказаний розмір пенсії встановлюється, якщо право на пенсію має двоє та більше непрацездатних членів сім’ї, незалежно від призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині/чоловікові.
 • Сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, – 30% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена родини.

Мінімальний (два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність) розміри пенсії застосовуються окремо до пенсії в разі втрати годувальника кожного непрацездатного члена сім’ї (незалежно від причини смерті годувальника).

Грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія

 • оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням,
 • процентна надбавка за вислугу років,
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оклади за посадою та військовим (спеціальним) званням враховуються на час звільнення (смерті), додаткові види грошового забезпечення та премія – за останні 24 місяці перед звільненням (смертю). Є специфіка в визначенні грошового забезпечення відрядженим військовослужбовцям. Перерахунки пенсій проводяться у разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Максимальний розмір пенсії військового становить 20 270 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 • Хто з українців може вийти на пенсію до 60 років, згідно з новим законом
 • Які документи потрібні військовому для призначення пенсії – перелік
 • Як новий механізм бальної системи нарахування пенсій вплине на її розмір у 2024 році

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *